PARKERINGSGARAGE

Beställare: SSF Traviata

Uppdragsbeskrivning: Omgjutning av pelare och lokala lagningar av övriga betongytor med efterföljande ytbehandlingar. Byte av tätskikt och ny gjutasfalt samt uppmålning av parkeringsplatser. Nya energieffektiva elinstallationer och motorvärmaruttag.