NORDKAPSGATAN KV. HALDEN

Beställare: Sterner Stenhus AB

Uppdragsbeskrivning: ca 300 balkonger och ett 50-tal loftgångar i ett av Husbys miljonprogram.
Betongreparationer med ytskydd på golv, väggar och tak.