Parkeringshus

Många av de parkeringshus byggda under 60- och 70 talen är i dag i behov av en mer eller mindre omfattande renovering.

Det finns många anledningar till att parkeringsdäck behöver underhållas och renoveras. Ett problem är alla tösalter som kommer in med bilarna under vintertid, även tillsatta salter i betongen förekommer.

Dessa klorider bryter ner betongen och orsakar rostskador på den befintliga armeringen. Detta kan leda till säkerhetsrisker om det finns höga kloridhalter i bärande pelare och bjälklag. För att kunna veta omfattningen av skadeläget krävs en hel del provtagningar där vi bla mäter kloridhalter, täckande betongskikt och karbonatiseringsdjup.

Rivning av den skadade betongen in förbi armeringen sker med vattenbilning. Detta för att kunna behålla befintlig armering intakt och få fram bästa möjliga motgjutningsyta för den nya betongen.

För en trygghet i hela affären

Som ett bolag inom Fasadgruppen kan vi erbjuda expertkunskap för hela fastighetens yttre skal. Vi arbetar hållbart, lokalt och med stor hantverkskunnighet. Vårt mål är att förse er med världens främsta exteriörer.

Läs mer om oss

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Gå till våra karriärsida