Betongarbete Tysta Gatan

Beställare: -------

Uppdragsbeskrivning: --------

Renoveringsmaterial: --------

Utfört: ---------