Balkong- och loftgångsrenovering


Allmänt om betongskador

Betong i utomhusmiljö bryts ner till följd av en kemisk förändring av betongen som orsakas av inträngande koldioxid, karbonatisering. I karbonatiserad betong kan armeringen börja rosta. När armeringen rostar ökar den i storlek med upp till 10 % vilket gör att betongen runt om sprängs bort eller att sprickor bildas där vatten kan tränga in och sedan frysa med frostsprängning som följd. Även utan synliga sprickor kan betongen vittra sönder om det inte finns erforderlig mängd luftporer som kan fördela vattnet när det fryser. I modern betong tillsätts luftporbildande medel redan på betongfabriken.

I konstruktioner med dåliga täckskikt når denna process armeringen fortare.

För att kunna behålla befintliga betongkonstruktioner längre behöver betongens fukthalt sjunka och koldioxiden stoppas, detta görs med hjälp av impregnering och karbonatiseringshämmande färger.

En annan orsak till betongskador är klorider i betongen. Dessa salter kan ha funnits med från begynnelsen som frostskydd vid vintergjutning eller som halkbekämpning. Betongens skyddande egenskaper bryts ner av klorider om kloridmängden överstiger 0,2 % av cementvikten. En liten mängd klorider kan förekomma i normal betong utan att orsaka skada. Vid misstänkt kloridförekomst tas prover för kloridanalys.

De vanligaste balkongtyperna

1.   Konsolande balkonger som bärs upp av ingjuten armering som är inspänd i huset bjälklag.

2.   Infällda balkonger som är tresidigt upphängda med inspänd armering.

3.   Stålramsbalkong där en stålram som är infäst i huset bär upp balkongen.

4.   De olika typerna av balkonger finns som enskikts- och tvåskiktsvarianter.

Balkongrenoveringens omfattning

För att kunna lämna rätt förslag till renoveringsåtgärd behöver vi ibland utföra en del provtagningar. Vi kontrollerar karbonatiseringsdjup och täckande betongskikt. När misstanke finns att salt kan ha använts för isbekämpning tas prover för kloridanalyser.

Beroende på hur skadeläget hos balkongerna är finns det i huvudsak tre alternativa renoveringsmetoder:

1.   Partiell lagning som efterföljs av karbonatiseringsfördröjande produkter och impregneringar.

2.   Omgjutning av kanter och eventuella överskikt.

3.   Hel omgjutning för längsta livslängd.

I samtliga renoveringsalternativ bedöms det befintliga balkongräcket. Frågor som ställs är exempelvis om det lönar sig att renovera och anpassa de gamla räckena till dagens norm eller om ett alternativ med nya balkongräcken av aluminium i tidstypiskt utseende är lämpligare. Betänkas bör att vid hel omgjutning blir livslängden minst 50 år för betongen och då kan det vara lämpligt att räcket sitter intakt under hela den perioden.

För en trygghet i hela affären

Som ett bolag inom Fasadgruppen kan vi erbjuda expertkunskap för hela fastighetens yttre skal. Vi arbetar hållbart, lokalt och med stor hantverkskunnighet. Vårt mål är att förse er med världens främsta exteriörer.

Läs mer om oss

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Gå till våra karriärsida