KRUTHORNSVÄGEN 48-68

Beställare: Brf Solhjulet, Sollentuna

Uppdragsbeskrivning: Ca 200 balkonger tak och fasader inklusive plåtarbeten. Behovsbaserad renovering från lokala lagningar till hel omgjutning av balkongplattor och sidoväggar. Tvätt och lagning av betongfasader med frilagd ballast. Förstärkningsarbeten fasadelement. Takarbeten, omläggning av papp. Plåtarbeten.