Balkongrenovering Uppsala

Fyra decennier av högkvalitativa balkongrenoveringar i Uppsala med omnejd.

Begär gratis offert på er renovering redan idag!

 

Simtuna – Professionell balkongrenovering i Uppsala

På Simtuna vågar vi kalla oss för specialister på balkong och betong. Detta eftersom vi har utfört balkongrenoveringar och diverse betongarbeten i Uppsala med omnejd i över 25 års tid. Vi arbetar med större och mindre organisationer inom en lång rad olika branscher. Under åren som aktiva inom balkongrenovering i Uppsala har vi arbetat med allt ifrån småföretag till stat och landsting.

Vill du komma i kontakt med Simtuna för frågor om ditt framtida renoveringsprojekt? Kontakta oss på telefonnummer 070-945 72 11 eller maila till info@simtuna.se och begär gratis offert!

 

Varför balkongrenovering?

Vi börjar från början. Varför ska man, som fastighetsägare i Uppsala, överhuvudtaget behöva låta genomföra balkongrenovering? I den bästa av världar hade den här typen av renoveringar, precis som alla andra renoveringsprojekt, förstås inte behövts. Så länge vind, kyla, värme, snö och regn påverkar byggkonstruktioner (såsom balkonger) finns det dock ett utbrett behov. Balkonger, loftgångar och terrasser är särskilt utsatta för hårda väderförhållanden. Särskilt utsatta är dessa konstruktioner i ett land med nordiskt klimat. Behovet av balkongrenovering stiger då varma somrar byts mot vargavinter, eftersom väderomställningarna nöter på balkongerna.

 

Varför Simtuna?

Vi har fått förtroendet att utföra balkongrenoveringar i Uppsala med omnejd sedan mitten av 90-talet. En stor anledning till att vi fortsatt ges detta förtroende är att vi har fått ett gott rykte i branschen. Väl utförda renoveringsprojekt sprider sig nämligen ryktesvägen, och det är vi tacksamma för. Det är det som bidrar till att vi varje år får arbeta med kunder från alla delar av samhället, såväl privata som offentliga.

Läs vidare för att veta mer om Simtuna och de tjänster som vi erbjuder.

Vill du komma i kontakt för frågor om balkongrenovering och/eller för att begära gratis offert? Ring oss på telefonnummer 070-945 72 11 eller maila till info@simtuna.se redan idag!

 

Tjänsterna

Simtuna erbjuder en stor bredd av tjänster. Hos oss kan du få hjälp med flera olika typer av projekt som involverar betong. Förutom balkongrenovering utför vi också andra arbeten med restaurerande syfte, däribland: renovering av parkeringshus, renovering av loftgångar och renovering av takterrasser.

 

Teamet

Hos Simtuna arbetar några av Uppsala läns främsta experter inom balkongrenovering. De har renoverat balkonger, terrasser, loftgångar och parkeringshus under fyra decennier. Idag arbetar ca 30 personer i vårt ständigt växande team. För att säkerställa kvaliteten i alla arbeten får alla som börjar hos oss genomgå omfattande utbildning. Fortbildning sker dessutom löpande under anställningen för samtliga medarbetare. Vi vet att kompetensutveckling gynnar både individen och företaget, och därför ser vi detta som dubbelnytta. 

 

Tidigare arbeten

På fyra decennier av balkongrenovering i Uppsala hinner man med mycket. Vi har arbetat med företag, organisationer och föreningar av varierande storlek och från olika branscher i 25 år. Vi vet att olika balkonger kan kräva olika renoveringsåtgärder och vi vet hur man genomför alla typer. Vår portfölj av utförda arbeten kan därför göras lång och vi delar gärna med oss av den.

Vill du ta del av våra referensarbeten inom balkongrenovering i Uppsala? Besök https://simtuna.se/referenser/ eller kontakta oss direkt via telefon eller email.

 

Telefon:        070-945 72 11

Email:            info@simtuna.se

 

Renovering av din balkong

Balkongrenoveringar kan skilja sig kraftig åt från varandra. I vissa fall räcker lokala lagningar av betong, vilket kan utföras med relativt små medel. I andra fall kan balkongen eller balkongerna i fråga vara i sämre skick, och kräver därför större åtgärder.

Vad som är gemensamt för alla balkongrenoveringar i Uppsala som utförs av Simtuna är att de alla genomgår ett antal steg. Stegen syftar till att säkerställa att arbetet utförs på ett korrekt och säkert sätt för alla inblandade.

 

Inledning

Innan själva balkongrenoveringen kan köra igång behöver projektet genomgå ett antal förberedande faser. Det är mycket viktigt att dessa delar inte skyndas förbi eftersom det kan få konsekvenser senare under arbetet.

 

Information

Man ska komma ihåg att balkongrenovering är ett stort projekt, jämfört med vissa andra byggprojekt. Det kommer att innebära oljud och oreda för människor som bor i fastigheten för en tid. Det är av denna anledning som kommunikationen tidigt i arbetet är oerhört viktig. Som fastighetsägare bör du säkerställa att alla som påverkas av balkongrenoveringen har koll på läget. Detta gäller även för oss som utförare av balkongrenoveringen. Med Simtuna som balkongpartner kan ni räkna med att god och tydlig kommunikation hela vägen. Detta gäller såväl kommunikationen mellan er som kund och oss som utförare, som kommunikationen med berörda boende. 

 

Introduktion

En balkongrenovering kräver utrustning av varierande slag. Innan renoveringsarbetet kan dra igång måste vårt team säkerställa att alla nödvändiga verktyg finns på plats. Här räknas såväl handhållna redskap som byggställningarna som möjliggör arbetet. Det är viktigt att fastighetsägare och de vars bostäder vi kommer att arbeta från tar bort ömtåliga saker som potentiellt kan skadas. Detta kommer vi förstås att påminna om både en och två gånger innan balkongrenoveringen drar igång!

 

Inspektion

En av de absolut viktigaste delarna av en balkongrenovering i Uppsala är analysen av balkongens befintliga skick. Här görs undersökningar av betongen och balkongens andra komponenter. Testresultaten avslöjar hur betongen mår och således vad som behöver göras. När analysen är klar och vi bildat oss en god överblick över situationen kan vi gå vidare till den tyngre delen av arbetet.

 

Balkongrenovering

Nu är det äntligen dags för balkongrenovering i er fastighet i Uppsala. Som tidigare nämnts så är det resultaten från projektets tidigare faser som avgör vad som ska göras i detta steg.

 

Lokal lagning

Om skadorna i balkongen och betongen är relativt små kan det räcka med lokal, eller partiell, lagning. Här kan exempelvis sprickor åtgärdas. Sprickor som, om de inte hade tagits itu med, hade kunnat orsaka betydligt större problem i framtiden. Betongen stärks och balkongen bearbetas med skyddande medel. 

 

Omgjutning

I vissa fall sparas både tid och pengar genom att man gör om och gör rätt. Balkonger vars skick är bortom all räddning behöver bytas ut. När ni tar hjälp av Simtuna i Uppsala för balkongrenovering lämnar ni över arbetet i trygga händer. Vi har gjutit balkonger från grunden i många år, och vi planerar att fortsätta med det under lång tid framöver.

 

Besiktning

Besiktningen utförs av en extern besiktningsman vilken utses av kunden. I detta sista skede ska vår balkongrenovering i Uppsala godkännas. Resultatet av renoveringen ställs dessutom mot den överenskommelse som gjorts då kontraktet skrevs. Detta är en mycket viktig del av arbetet. Det gäller såväl för våra kunder som för oss som seriöst företag inom balkongrenovering i Uppsala.

Vill du veta mer om hur er framtida balkongrenovering i Uppsala kommer att gå till? Ring Simtuna på telefonnummer 070-945 72 11 eller maila till info@simtuna.se så rätar vi ut era frågetecken!

Ni vet väl att ni kan begära gratis offert på balkongrenovering i Uppsala?

Begär offert nu!

 

Renovering av loftgång och takterrass

Balkonger, loftgångar och takterrasser är byggnadskonstruktioner som vi på Simtuna behärskar mycket väl. Sedan mitten av 90-talet har vi utfört en lång rad olika renoveringsprojekt som innefattar en eller flera av dessa. Balkongrenovering, terrassrenovering och loftgångsrenovering skiljer sig åt på vissa sätt, men det finns också likheter. Balkong- och terrasslösningar syftar primärt till att erbjuda människor en plats att koppla av. En plats i anknytning till hemmet där man kan umgås, sola eller bara sitta och dricka en kopp kaffe. 

Vad som också förenar den här typen av byggkonstruktioner är att de är extra hårt ansatta av väder och vind. Detta har vi nämnt tidigare i texten, men eftersom det är så pass viktigt tillåter vi oss en upprepning. Nordiska väderförhållanden är hårda mot fasader, balkonger, loftgångar och terrasser. För att dessa konstruktioner ska bestå och inte ge vika för klimatet behöver de då och då ses över. Förr eller senare är det helt enkelt dags för balkongrenovering i fastigheten i Uppsala.

Kontakta oss på Simtuna för att få en tydlig överblick över era balkongers befintliga skick! Ni når oss på telefonnummer 070-945 72 11 eller via mail på info@simtuna.se.

 

Kvalitet och miljö på Simtuna

På Simtuna placerar vi alltid hög kvalitet i första rummet. Detta gäller såväl utförande av balkongrenovering och andra projekt för kunder som arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi är medlemmar och följer reglementet för Byggföretagen och för Stockholms Byggmästareförening. Besök https://byggforetagen.se/foretagsservice/standardavtal/ och https://stockholmsbf.se för att läsa mer om vad dessa medlemskap innebär.

Utöver detta så är Simtuna dessutom ISO-certifierade enligt ISO9001 och ISO14001. Detta innebär att vi följer ett antal internationella krav gällande kvalitet och miljö. Ni kan läsa mer om ISO på https://www.sis.se/iso9001/dettariso9001/ och https://www.sis.se/iso14001/dettariso14001/

 

Fasadgruppen

Vi är en del av Fasadgruppen – En samlingsorganisation för entreprenörer inom en rad olika områden, däribland balkongrenovering och fasadrenovering. Syftet med Fasadgruppens verksamhet är att förena lokala företag med olika expertis under en och samma flagg. Detta för att kunna erbjuda trygga affärer och konkurrenskraftiga priser till kunderna. Simtuna är stolta över att vara en del av Fasadgruppen!

Vill du veta mer om Fasadgruppens verksamhet? Besök https://fasadgruppen.se!

 

Mer om balkongrenovering i Uppsala

 Låt oss bli lite mer generella för en stund. Vi kan börja genom att vända blicken mot balkongen och den funktion som den fyller. Väldigt många människor i Sverige bor i lägenheter och ett stort antal av dessa har balkong. Det är ett sätt för personen som bor i lägenheten att få ”kontakt” med utomhusmiljön, om än på en liten yta. Att ha en balkong i sin lägenhet är, för många människor, eftersträvansvärt eller till och med en självklarhet. Givet det stora antal balkonger som finns i Sverige finns det ett ständigt behov av tjänster inom balkongrenovering. 

När det gäller balkongrenovering i Uppsala så är vi på Simtuna ett självklart val för många företag och organisationer. Under fyra decennier har våra tjänster utvecklats och förbättrats. Detsamma gäller för vår organisation. Vi tror att dessa är avgörande anledningar till att vi idag har blivit Uppsalas bästa val vid balkongrenovering. 

Om du har frågor om renovering av balkong är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 070-945 72 11 eller maila till info@simtuna.se!

 

Behovet av balkongrenovering

Det nordiska klimatet innebär hårda utmaningar för alla typer av byggnationer. Varma somrar som byts mot iskalla vintrar och en mängd nederbörd som slår alla rekord. Detta drabbar våra balkonger hårt. De slits ut och nöts ned för varje årstid som löper förbi. Det hårda vädret är en viktig anledning till varför behovet av balkongrenovering, i Uppsala och övriga Sverige, uppstår. Behovet av balkongrenovering är också delat i två, som vi ser det. Å ena sidan finns det en rent estetisk funktion av att genomföra en balkongrenovering i Uppsala. Balkongerna kanske är slitna; färg som har lossnat, betongen som spruckit och räcken som lämnar mycket att önska. Att renovera dem kan öka trivseln hos de som bor i byggnaden men också öka värdet på fastigheten rejält. Den andra aspekten av behovet utav balkongrenovering i Uppsala är förstås den säkerhetsmässiga. Om man låter det gå tillräckligt långt så kan balkongen innebära fara för den som befinner sig på den. 

Med andra ord: Förr eller senare är det helt enkelt dags att låta balkongerna renoveras. När detta sker så står vi på Simtuna redo att förse byggnaden med nya, fräscha balkonger. Vi besiktigar balkongerna och fastslår hur behoven ser ut. Därefter ger vi en offert på balkongrenoveringen i Uppsala som kunden i lugn och ro får fundera över.

 

Dolda skador

Vi har redan varit inne på det men eftersom det är viktigt tar vi gärna upp det igen: Det är viktigt att låta ett professionellt öga undersöka behovet av balkongrenovering i Uppsala. I vissa fall är nämligen skadorna i betongen inte synliga i balkongens yttre. Detta bör på inget sätt vagga in fastighetsägaren/-förvaltaren i en trygghet om att balkongerna mår bra. Det är nämligen inte ovanligt att det uppstår dolda skador i betongen. Skador som man behöver hjälp av ett professionellt team för att se. När vi på Simtuna i Uppsala undersöker behoven av balkongrenovering genomförs ett antal olika steg, eller tester. Karbonatiseringsdjup är bland annat en aspekt som vi undersöker för att bilda oss en uppfattning om balkongens skick.

 

Bygglov och renovering av balkonger i Uppsala

Vad som än ska byggas så är det förstås viktigt att fundera över bygglov. Balkongrenovering i Uppsala, eller i Sverige överlag för den delen, är inget undantag. Här vill vi belysa att renoveringsprojekten kan se ut på väldigt olika sätt. Det finns en lång rad åtgärder som kan genomföras. Huruvida man behöver bygglov för den renovering man vill genomföra går tyvärr inte att svara på i generella termer. Det finns ett antal variabler som spelar in. Varje projekt inom balkongrenovering i Uppsala måste därför ses över individuellt.

Om du vill genomföra balkongrenovering i Uppsala och har funderingar om bygglov – tveka inte att höra av dig till oss på Simtuna. Du når oss på telefon via 070-945 72 11 eller via mail på info@simtuna.se. Vi hjälper till att räta ut dina frågetecken! 

 

Balkongrenovering med mera?

Det finns större och det finns mindre byggprojekt som kan utföras i en fastighet, om vi tillåter oss att generalisera. Att utföra en renovering av balkong i sin fastighet i Uppsala räknas som ett större projekt. Det kräver tid, kompetens och kraft. Balkongerna ska besiktigas, behovet fastställas, det ska tas beslut om åtgärder, byggnadsställningar ska uppföras. Ja, för att inte tala om att arbetet sedermera ska genomföras. Kort och gott: Balkongrenoveringar i Uppsala är stora projekt. Just därför är det många fastighetsägare och organisationer som passar på att utföra andra typer av projekt samtidigt. Det kan exempelvis handla om fasadrenovering, renovering av tak eller fönsterbyte, om behovet av detta finns. En av fördelarna med att välja oss på Simtuna i Uppsala för balkongrenovering är förstås att vi utför andra arbeten också. Dessutom så samarbetar vi, under Fasadgruppens paraply, med många systerbolag som erbjuder fenomenala tjänster. Möjligheterna för lyckad renovering är helt enkelt många!

Om du står inför balkongrenovering i Uppsala och vill veta mer om våra andra tjänster – Hör av dig!

Telefon: 070-945 72 11

Email: info@simtuna.se

 

Samarbetspartners och Länkar

Balkongrenovering Stockholm

STARK Fasadrenovering i Sverige AB

V Fasad AB

SEO av Biz Media

För en trygghet i hela affären

Som ett bolag inom Fasadgruppen kan vi erbjuda expertkunskap för hela fastighetens yttre skal. Vi arbetar hållbart, lokalt och med stor hantverkskunnighet. Vårt mål är att förse er med världens främsta exteriörer.

Läs mer om oss

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Gå till våra karriärsida