Balkongrenovering Stockholm

Välkommen till Simtuna – Bäst i Stockholm på balkongrenovering!

Hos oss hittar ni ett team med över 25 års erfarenhet av balkong-, fasad- och takarbeten. Begär gratis offert på er balkongrenovering redan idag!

 

Simtuna

Vi är en helhetsleverantör som årligen utför betongarbeten för företag av varierande typ och storlek. Bland våra kunder finns såväl fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggbolag som stat och landsting. Vi är specialiserade på balkongrenovering, loftgångsarbete och renovering av parkeringshus i Stockholm.

Läs vidare för att veta mer om Simtuna och våra tjänster inom balkongrenovering i Stockholm. 

Vill ni komma i kontakt med oss direkt? Ring telefonnummer 070-945 72 11 eller maila till info@simtuna.se!

 

Bäst i Stockholm på balkongrenovering

På Simtuna har vi varit verksamma inom balkongrenovering i Stockholm under fyra decennier. Varje år vänder sig allt fler organisationer i Stockholm till oss för hjälp med just renovering av balkonger. Goda resultat sprider sig ryktesvägen. Tack vare väl utförda arbeten, och nöjda kunder som följd, har vi blivit ett av branschens mest respekterade entreprenadföretag. Idag är vi ett självklart val för många företag, organisationer och föreningar i Stockholm som ska genomföra balkongrenovering. Detta är vi oerhört tacksamma för!

 

Så går balkongrenoveringen till

Det finns ett antal viktiga steg som gås igenom vid alla balkongrenoveringar som vi på Simtuna i Stockholm utför. Dessa ser ut som följer:

 

Fas 1: Kommunikation

De flesta av de balkongrenoveringar vi utför i Stockholm görs i fastigheter där människor bor. Detta gör att renoveringsprojektet, för en tid, kommer att påverka människors vardag signifikant. När projektet har klubbats igenom är därför kommunikation med boende en oerhört viktig del av arbetet. Här vilar förstås ett stort ansvar hos fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, men även på oss som entreprenör. När ni väljer Simtuna i Stockholm för er balkongrenovering kan ni dock alltid räkna med oss som informationskälla. Ni får en egen kontaktperson och har oss alltid bara ett samtal bort vid frågor och funderingar.

 

Fas 2: Förberedelse

Balkongrenoveringar kräver en lång rad material och verktyg för att kunna genomföras. Innan det faktiska arbetet påbörjas ser vi till att få på plats allt som krävs. Det kan handla om montering av byggnadsställningar eller avgränsande av området på vilket renoveringen av balkongen ska genomföras. För att vi ska kunna etablera oss kan det också krävas att boende tar bort ömtåliga saker som riskerar att skadas, exempelvis på en innergård. När all utrustning är på plats och förhållandena för renoveringen optimala kan sedan arbetet dra igång på riktigt.

 

Fas 3: Balkongundersökning

Er balkongrenovering i Stockholm kommer att påbörjas med en undersökning av balkongen. Beroende på hur skadeläget ser ut kan olika renoveringsåtgärder vara att föredra. Teamet från Simtuna som ska utföra er balkongrenovering utför tester på balkongen. Här undersöks bland annat täckande betongskikt och det som kallas för karobonatiseringsdjup.

 

Fas 4: Balkongrenovering

När undersökningen är slutförd står det klart vilka åtgärder som kommer att vara nödvändiga. Åtgärder bestäms och arbetet med själva balkongrenoveringen kan äntligen påbörjas. Det brukar oftast vara tal om någon av följande renoveringsmetoder:

 

     – Partiell lagning

Då balkongens skador inte är så pass omfattande att den måste bytas ut görs mer lokala lagningar. Sprickor och andra typer av skador åtgärdas. Därefter stärks balkongen med karbonatiseringsfördröjande produkter och impregnering, vilket gör att den kan stå pall under lång tid framöver.

 

     – Partiell omgjutning

Vissa typer av balkongrenoveringar som vi på Simtuna i Stockholm utför kräver inte full omgjutning, men partiell. Det kan handla om att balkongens kanter och/eller överskikt är skadade. I dessa fall kan lokal omgjutning på dessa ställen vara nödvändigt för att balkongen inte ska skadas ytterligare.

 

     – Hel omgjutning

Viss balkongrenovering kräver total omgjutning av hela balkongen. Detta är utan tvekan den vanligaste typen av balkongrenovering vi utför i Stockholm, men den är också mest effektiv. Genom att gjuta helt nya balkonger ges de betydligt längre livstid än vad mindre renoveringsarbeten kan erbjuda.

 

Fas 5: Besiktning

När balkongrenoveringen är färdig väntar slutbesiktningen. Denna utförs av en besiktningsman som utses av fastighetsägaren eller föreningen. Här säkerställs att resultatet av renoveringen speglar det som initialt utlovats.

Har ni frågor om hur vi utför balkongrenovering på Simtuna i Stockholm? Kontakta oss på telefonnummer 070-945 72 11 eller via mail på info@simtuna.se!

Ni vet väl att ni kan begära kostnadsförslag på er balkongrenovering i Stockholm gratis? Fyll i vårt formulär för att begära kostnadsfri offert redan idag!

 

Varför balkongrenovering?

Förr eller senare är det dags för alla balkonger att genomgå en balkongrenovering. I vissa fastigheter, och för vissa balkonger, dröjer renoveringsbehovet längre än andra. Vad man däremot kan garantera är alla balkonger nöts ner med tiden. Detta gäller inte minst för balkonger i ett nordiskt klimat. Där iskalla vintrar byts mot stekheta somrar och där vind, regn och snö gnager på betong och metall konstant. Balkongen är en av de mest ansatta delarna av en fastighet.

 

Lite om karbonatiseringsskador

Det finns en typ av betongskada som är mycket vanlig och som är orsaken till många balkongskador. Karbonatiseringsskador får som följd att balkongens armering inte längre skyddas lika effektivt av själva betongen. Armeringen utsätts för vatten och luft, vilket gör att rostskador uppstår. Rost som i förlängningen gör att armeringen expanderar och att sprickor uppstår i balkongkonstruktionen, inifrån. 

I vissa fall upptäcks och åtgärdas skadorna relativt snabbt. I dessa fall kan mindre balkongrenovering räcka, så som lokal lagning av sprickor eller mindre gjutning. I andra fall, då skadorna inte ses över i tid, kan det vara för sent att laga befintlig konstruktion. Då är total balkongrenovering en nödvändig åtgärd, och man måste gjuta helt ny balkong från grunden.

För att undvika att karbonatiseringsskadorna slår rot för djupt i er balkong är det viktigt att tänka på underhållet. Låt ett proffs på Simtuna i Stockholm se över ditt eventuella behov av balkongrenovering. Genom att upptäcka skadorna i tid kan mycket jobb och mycket pengar sparas!

 

Renovering av olika balkonger 

På Simtuna har vi lång erfarenhet av att utföra balkongrenovering i Stockholm. Våra drygt 25 år i branschen har gjort att vi fått möjlighet att jobba med renovering av balkonger av många olika slag. Olika lösningar som kräver olika renoveringsåtgärder.

De balkonger som är vanligast, och som vi således jobbar mest med, är konsolande balkonger, stålramsbalkonger och infällda balkonger. Samtliga av dessa olika lösningar kan bestå av ett eller två skikt. Andra typer av balkonger som vi arbetar med regelbundet är kungsbalkonger, franska balkonger och takterrasser. 

Behovet av balkongrenovering kommer så småningom för alla balkonger i Stockholm. När det uppstår finns teamet på Simtuna redo att utföra arbetet!

 

Balkongrenovering, räcken och stil

Genom en ordentligt utförd balkongrenovering ser man till att er balkong i Stockholm står sig under många år framöver. Detta väcker ofta funderingar om stil och hållbarhet, inte minst angående balkongens räcke. Frågan man ofta ställer sig är huruvida man vill förse balkongen med ett modernt och ofta mer hållbart räcke eller om det är viktigare att bevara balkongens ursprungliga utseende. Det är viktigt att komma ihåg att en total balkongrenovering ger balkongen liv i ytterligare minst 50 år.

 

Våra kunder

På Simtuna är vi stolta över vår verksamhets bredd. Detta gäller inte bara bredden i våra tjänster inom betong- och balkongrenovering i Stockholm. Det gäller också vår kundbas. Simtuna erbjuder sina tjänster inom balkongrenovering till såväl stora och små företag och organisationer. Vi har fyra decenniers erfarenhet av att arbeta med fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, byggbolag samt stat och landsting.

Som kund hos oss kan ni alltid räkna med att vara en integrerad part i hela arbetet. Vi ser god dialog och transparens som två av de viktigaste komponenterna i lyckade samarbeten. Under hela byggprocessen har ni en kontaktperson på Simtuna. Denne kan ni kontakta snabbt och enkelt via telefon eller mail för frågor om er balkongrenovering.

Läs mer om vår organisation nedan eller kontakta oss för gratis offert redan idag!

Telefon:        070-945 72 11 

E-mail:           info@simtuna.se

 

Vår organisation

I Stockholm finns ett stort och konstant behov av entreprenörer som kan utföra högkvalitativa balkongrenoveringar och betongarbeten. Det är detta behov som vi på Simtuna drivs av, och som vi har drivits av sedan 90-talet. Under de många år som vi har varit aktiva har vi blivit ett av huvudstadsregionens mest anlitade och välrenommerade företag.

 

Teamet

Simtunas team består idag av närmare 30 personer. De utför alla typer av betongarbeten och har särskilt stort erfarenhet och kompetens inom balkongrenovering. Alla som börjar arbeta hos Simtuna genomgår en omfattande utbildning inom de områden där vi är verksamma. Detta sker av två anledningar: 1) Vi ser kompetensutveckling som något oerhört viktigt, både för företaget och för den enskilda medarbetaren. 2) Vi ska kunna garantera samma höga kvalitet på våra balkongrenoveringar i Stockholm oavsett vem som utför dem.

Förutom initial utbildning ser vi dessutom till att alltid hålla oss uppdaterade på vad som händer i branschen. Vi fortbildar personalen och ser till att lära oss nya tekniker och metoder då de kommer in på marknaden.

 

Kompetens

Över 25 års erfarenhet av betongarbeten och balkongrenovering gör mycket för ett företags kompetens och rykte. Simtuna har under åren växt både vad gäller personalstyrka, tjänsteutbud, specialistkompetenser och kontaktnät. Idag har vi många löpande och lyckade samarbeten med såväl underentreprenörer och leverantörer. Tack vare årtionden av goda samarbeten och väl utförda balkongrenoveringar har vi fått ett mycket bra rykte i Stockholm. Detta rykte är vårt starkaste bevis på att vi, gång på gång, gör ett bra jobb!

 

Kvalitet och miljö

Kvalitet och god arbetsmiljö är två bärande delar av Simtunas organisation. För att säkerställa att vi genomgående arbetar aktivt med att detta har följer vi ett antal regler.

Byggföretagen / Stockholms Byggmästareförening

Simtuna är medlem i Byggföretagen och Stockholms Byggmästareförening. Medlemskapen innebära att vi får genomföra byggprojekt av behörighetsklass 1.

Läs mer på https://byggforetagen.se/foretagsservice/standardavtal/ och https://stockholmsbf.se.

ISO-standarder

ISO-certifiering går ut på att man som företag granskas av en oberoende part. Granskningen avgör huruvida man efterföljer krav på kvalitet och miljö och att arbetet är anpassat därefter. Simtuna är certifierade enligt standarderna ISO9001 och ISO14001. 

Läs mer på https://www.sis.se/iso9001/dettariso9001/ och https://www.sis.se/iso14001/dettariso14001/.

 

Referensarbeten

Under åren som aktiva inom balkongrenovering i Stockholm har vi utfört mängder av olika projekt i regionen. Vi har arbetat med stora och små kunder, och alltifrån bostadsrättsföreningar till statliga instanser.

Vill du ta del av Simtunas referensarbeten inom betongarbeten och/eller balkongrenovering i Stockholm? Besök https://simtuna.se/referenser/!

 

Simtuna - En del av Fasadgruppen

Simtuna är en stolt del av Fasadgruppen Group AB. Fasadgruppen är en samlingsorganisation för entreprenörer inom fasadarbeten, balkongrenovering och andra relaterade arbeten. Det är Sveriges enda riksomspännande, och Nordens största, helhetsleverantör av fasader. Drivkraften i organisationen är att med lokal närvaro och konkurrenskraftiga priser kunna leverera trygga affärer och goda resultat. Detta görs genom att samla lokala företag med spjutspetskompetens inom olika områden under samma flagg. Alla de företag som är delar av Fasadgruppen drivs av engagemang, samverkan och kompetens.

 

Övriga tjänster

Förutom våra tjänster inom balkongrenovering i Stockholm erbjuder vi en rad andra arbeten inom betong. Hos Simtuna kan du exempelvis få hjälp med renovering av parkeringshus. Eftersom många parkeringsfaciliteter byggdes för omkring 40-50 år sedan börjar behovet av dessa arbeten stiga kraftigt.

På Simtuna kan ni även få hjälp med renovering av takterrasser. Dessa projekt har varit en stor del av verksamheten sedan starten i mitten av 90-talet. 

Vill du veta mer? Kontakta oss på telefonnummer 070-945 72 11 eller maila oss på info@simtuna.se redan idag!

 

Om balkongrenovering

En stor del av landets fastigheter är berikade med balkonger. Trots att balkonger är så pass vanliga så är kunskapen om deras renoveringsbehov förhållandevis begränsad hos många människor. Många balkonger har stora problem med sprickor och defekt konstruktion. Dessvärre upptäcks det ofta för sent på grund av den utbredda icke-kunskapen.

På Simtuna i Stockholm vill vi öka kunskapen om balkongrenovering. Det är därför som vi här har samlat några grundläggande fakta som vi vill att ni ska känna till.

 

Ett projekt i stort behov av kompetens

Som inom alla typer av bygg- och konstruktionsarbeten är det viktigt att arbetet utförs av ett proffs. Om den här typen av renoveringsprojekt skulle utföras på felaktigt sätt finns flera stora risker. Det kan resultera i att hela arbetet måste göras om, vilket förstås kostar mycket pengar för fastighetsägaren. Det kan också vara direkt farligt att nyttja balkonger vars kvalitet sviktar.

Balkongrenovering bör alltid utföras av erfarna entreprenörer som vet hur arbetet ska utföras. Denna typ av projekt skiljer sig kraftigt från exempelvis nybyggnationer. Detta eftersom det kräver: 1) Ett tränat öga som kan se vilka renoveringsåtgärder som krävs. 2) En fingertoppskänsla som ger goda resultat som speglar den befintliga konstruktionens utförande.

Simtuna erbjuder gratis offert till alla som är nyfikna på balkongrenovering i Stockholm. Kontakta oss redan idag!

 

Att upptäcka behovet av balkongrenovering

Det kan ibland vara lättare sagt än gjort att upptäcka ett behov av balkongrenovering för ens balkong i Stockholm. I vissa fall syns inte skadorna eftersom de förekommer inuti själva balkongkonstruktionen. Först efter en längre tid av inre sprickor kan skadorna visa sig externt. Då ofta i form av att bitar av betong lossnas eller att armeringen synliggörs. 

Om det har gått många år sedan senaste gången balkongen renoverades är det bra att göra en kvalitetskoll. Detta görs genom att man som fastighetsägare kontaktar experter på betong- och balkongrenovering – Sådana experter som ni exempelvis hittar hos oss på Simtuna – och ber dessa att utföra en grundlig undersökning av balkongerna. Under undersökningen utförs ett antal tester. Bland annat tittar vi på karbonatiseringsdjup. Utifrån resultatet av undersökningen kan vi sedan göra en bedömning av vad som bör göras. Vi föreslår en lämplig typ av balkongrenovering och tillhandahåller en gratis offert på projektet.

Begär gratis offert på din balkongrenovering i Stockholm idag!

 

Balkongrenovering och bygglov

En återkommande fråga från människor som kontaktar oss är huruvida balkongrenovering kräver bygglov i Stockholm. Reglerna är desamma över hela landet och det är ovanligt att bygglov krävs. Detta beror i slutänden på vilken typ av renovering av balkong man vill låta genomföra. Det finns vissa åtgärder, exempelvis de som innebär att färgen på balkongen ändras, där man kan behöva bygglov. 

Det enklaste sättet att ta reda på om just er balkongrenovering behöver särskilt bygglov är att kontakta oss. Vi tar en titt på balkongen och gör en bedömning. Om det krävs så kontaktar vi relevant byggnadsnämnd för förfrågan.

 

Balkongrenovering – Utförande

Vi har sagt det tidigare men det tål att upprepas: Olika balkongrenoveringar kräver olika renoveringsåtgärder. Det går därför inte att ge något generellt svar på hur en renovering av balkong går till. 

Eftersom det tycks finnas ett växande intresse för hur balkongrenoveringar faktiskt går till tänkte vi här dela med oss av en vanlig typ av renovering:

 

Frigörande från skadad betong

Den betong som är skadad avlägsnas från balkongkonstruktionen. Detta är steg ett för att kunna gå vidare med arbetet. Detta kan man göra genom vattenbilning, genom mekanisk bilning eller genom att knacka bort betongen för hand. Beroende på vilken typ av skada man har att göra med kan olika tekniker vara att föredra. Det beror på, helt enkelt.

 

Rengöring

Nästa steg i balkongrenoveringen är rengöring, vilket i sin tur är en förberedelse för de tunga åtgärderna. Här rengör man konstruktionen från all form av rost. För att kunna göra detta måste alla armeringsjärn friläggas. Högtryckstvätten tar sedan över den mer övergripande rengöringen av balkongen. Det är viktigt att smuts och damm inte tränger sig ner i konstruktionen innan den nya betongen kommer på plats. När högtryckstvätten gjort sitt är det dags att behandla armering och betong för att få bort rost.

 

Betong

När skadad betong är avlägsnad och konstruktionen är rengjord är det dags att tillsätta ny betong. Detta går att göra genom två olika metoder: 1) Genom betonggjutning. 2) Genom betongsprutning. Vilken metod som lämpar sig bäst beror på förhållandena för den specifika balkongrenoveringen.

 

Andra åtgärder

Att genomföra balkongrenovering i sin fastighet i Stockholm är en stor åtgärd. Det är därför många som passar på att genomföra även andra typer av renoveringar i samma veva. Om inte annat är detta smidigt i och med att man redan har byggnadsställningar på plats. Det händer att fastighetsägaren vill ta hjälp med renovering av fasad, takrenovering och/eller fönsterrenovering samtidigt.

Funderar ni på att anlita Simtuna i Stockholm för balkongrenovering i er fastighet? Känn då till att vi är ett företag som också erbjuder en lång rad andra tjänster. Vi har exempelvis utfört loftgångsrenoveringar och renovering av takterrasser i över 25 års tid. Detta berättar vi mer om i stycket nedan. Utöver dessa projekt har vi också lång erfarenhet av att arbeta med fasadrenovering. Som del av Fasadgruppen har vi dessutom många samarbetspartners som gärna hjälper till med ert projekt.

 

Renovering av loftgångar och takterrasser

På Simtuna är vi specialister på renovering av såväl balkonger som takterrasser och loftgångar. Trots att konstruktionerna skiljer sig åt, och att olika tillvägagångssätt för renovering kan vara att föredra, är de ganska lika – Inte minst när det kommer till det ursprungliga syftet. Balkonger och takterrasser ska verka som oaser i människors vardag. En plats att koppla av på, avnjuta en kaffe på, sola, umgås, äta mat, grilla – Ja, listan kan göras lång. Loftgångar kan fungera på exakt samma sätt om de är välplanerade och dimensionerade på rätt sätt. För att balkonger, takterrasser och loftgångar ska vara optimerade behöver man se efter dem. Det behöver inte vara fråga om en totalrenovering eller ren omgjutning. Ofta kan det handla om mer lokala renoveringar i syfte att stärka konstruktionen.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa delar av en fastighet faktiskt inte befinner sig i själva fastigheten. De skyddas inte mot sol, snö, regn, frost, kyla och värme på samma sätt som inomhusmiljöerna görs. Detta tär på konstruktionen, och kräver så småningom att fastighetsägaren i Stockholm låter genomföra balkongrenovering. 

 

Kontakta Simtuna idag!

På Simtuna är vi stolta över att ge företag och organisationer i Stockholm den balkongrenovering de förtjänar. Med våra renoveringsprojekt får vi vara med och föryngra och, bokstavligt talat, stärka Sveriges huvudstad. Detta ser vi som något mycket ärofullt och vi är tacksamma för det förtroende vi årligen ges av våra kunder.

Om ni går i tankar om att låta genomföra balkongrenovering i Stockholm: Tveka inte att höra av er till oss. Det är bättre att vara på den säkra sidan när det gäller balkongrenovering. Vi gör en grundlig undersökning för att säkerställa att era balkonger håller önskad kvalitet. I vissa fall krävs väldigt små eller rentav inga renoveringsåtgärder alls. I dessa fall är det skönt att få svart på vitt att balkongerna håller måttet.  I andra fall visar sig undersökningen att behovet av balkongrenovering är stort. Då ser vi till att påbörja renoveringen så snart som möjligt innan skadorna blivit värre.

Kontakta oss på Simtuna för att ta reda på mer om vad vi kan göra för Er!

Telefon:        070-945 72 11 

E-mail:           info@simtuna.se

 

Balkongrenovering i Stockholm – När du väljer Simtuna

För varje år som går så vänder sig allt fler företag och organisationer till oss på Simtuna för renovering av balkonger. Allt fler som är i behov av den här typen av tjänst ser alltså oss som det bästa valet, och detta är vi oerhört stolta över. Under alla år som aktiva inom balkongrenovering i Stockholm har vi strävat efter att bli bättre. 25 år av totalentreprenader har gjort att vi lärt oss mycket – om branschen, om kunderna och om oss själva. Det stigande förtroende som vi idag har ser vi helt enkelt som en belöning för hårt slit under lång tid. Läs vidare för att veta mer om hur vi jobbar mot hållbarhets- och trygghetsmål inom organisationen.

Har du frågor gällande våra projekt inom balkongrenovering i Stockholm eller om hur vi arbetar mot våra kunder? Tveka inte att höra av dig till oss på Simtuna med dina funderingar. Vi svarar snabbt och gärna!

Telefon: 070-945 72 11
Email: info@simtuna.se!

 

Hållbarhet

Arbetsmiljörisker är en viktig aspekt att ta i beaktning när man arbetar med balkongrenovering i Stockholm. Det är ett arbete som kräver erfarenhet, kunskap och försiktighet från den som utför det. På Simtuna följs alla lagar och regler som gäller för den här typen av byggprojekt till punkt och pricka. Förutom att vi, innan projektet drar igång, säkerställer att ett det är säkert – både för våra medarbetare, för boende och för allmänheten – så ser vi till att regelbundet garantera säkerhet under hela arbetet. Detta gör vi genom att noggrant bevaka arbetsmiljön och uppmärksamma om nya risker uppstått. Vi ser denna del av vår verksamhet inom balkongrenovering i Stockholm som central och som något som aldrig skulle tummas på.

Förutom den rent säkerhetsmässiga aspekten av vår organisation så ser vi också professionell utveckling som en viktig del. Därför arbetar vi också aktivt för att främja ett gott arbetsklimat där alla våra medarbetare trivs och mår bra. Det finns många komponenter som spelar in för att ett projekt inom ex. renovering av balkong i Stockholm ska bli bra. Att de som utför arbetet trivs bra med sin arbetssituation är, utan tvekan, en av dem. På Simtuna finns en strävan att reducera avståndet mellan anställda och chefer. Vi är övertygade om att detta gör oss bättre och att alla i slutändan tjänar på det. Företaget och de anställda såväl som kunderna och de arbeten inom balkongrenovering i Stockholm som vi utför. Vi tror att utvecklingsmöjligheter och ansvar är två viktiga byggstenar för att växa professionellt. Därför är det någonting som vi strävar efter att ge alla Simtuna-anställda.

Simtuna följer ett antal regler och rutiner gällande miljö och kvalitet i arbetet. Om du vill veta mer om hur vi arbetar mot miljö- och kvalitetsmål är du välkommen att kontakta oss via telefon eller email.

Telefon: 070-945 72 11
Email: info@simtuna.se!

 

Trygghet

Att välja Simtuna i Stockholm för att renovera balkong innebär att man slår ett slag för trygghet. Vi är nämligen, vilket nämnts ovan, en del av Fasadgruppen Group AB. Detta är Nordens största helhetsleverantör av fasadrelaterade byggarbeten. Inom gruppen finns en lång rad lokalt förankrade systerbolag som specialiserat sig på olika aspekter av fasadarbeten. Den som vänder sig till Fasadgruppen för arbeten inom balkongrenovering i Stockholm dirigeras exempelvis till oss på Simtuna. Det faktum att Simtuna är en del av Fasadgruppens heltäckande organisation gör att vi kan garantera kundernas säkerhet ytterligare i allt vi gör. 

Vill du veta mer om Fasadgruppen? Besök www.fasadgruppen.se!

 

Kompetens och bredd

När det kommer till balkongrenovering så tillhör vi Stockholms, Sveriges och Nordens absolut främsta företag. Tack vare att vi levererat högkvalitativa och prisvärda projekt under fyra decennier har vi fått ett högt förtroende på marknaden. Vi arbetar med betong och är specialiserade på just arbeten med balkonger och loftgångar. Även parkeringshusrenovering är en typ av projekt som vi på Simtuna utför med jämna mellanrum.

Bredd är ett centralt begrepp inom vår verksamhet, och uttrycket kan appliceras på olika verksamhetsdelar. Det handlar förstås om de olika arbeten inom betong som vi utför och som nämns i stycket ovan. Det handlar också om de kunder i Stockholm till vilka våra tjänster inom balkongrenovering och annat riktas. Vi vänder oss till alltifrån mindre bolag och privata hyresvärdar till större bostadsrättsföreningar, förvaltningsbolag och offentliga organisationer. Om det finns behov av balkongrenovering i Stockholm så finns vi helt enkelt där. Arbetet utförs dessutom på bästa möjliga sätt alldeles oavsett hur stort eller litet det är. Strävan efter högsta möjliga kvalitet och säkerhet är en självklarhet som aldrig tummas på.

 

Funderingar om balkongrenovering i Stockholm?

För de allra flesta människor i Stockholm så är balkongrenovering något som inte funderas över särskilt ofta. Detta är förstås en bra sak. När en balkongrenovering i Stockholm har genomförts kommer inte behovet av en att uppkomma på många år. Om du däremot har behov av att veta mer om den här typen av renoveringsprojekt, tveka inte att kontakta oss på Simtuna. Vi står redo att svara på dina frågor.

Ring oss på 070-945 72 11 eller maila till info@simtuna.se!

För en trygghet i hela affären

Som ett bolag inom Fasadgruppen kan vi erbjuda expertkunskap för hela fastighetens yttre skal. Vi arbetar hållbart, lokalt och med stor hantverkskunnighet. Vårt mål är att förse er med världens främsta exteriörer.

Läs mer om oss

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Gå till våra karriärsida