STEFAN KARLSSON

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Stefan axlar sedan 2021 rollen som VD för Simtuna och har därmed helhetsansvaret för verksamheten. Stefan har varit i mur- och putsbranschen över 25 år och är även VD för STARK Fasadrenovering och Valvet Fasad. 

Favoritfasad: Stockholms Olympiastadion

Sebastian Åsing

ARBETSCHEF

Sebastian är arbetschef och började i företaget år 2000, och är sedan år 2015 en del av Simtunas företagsledning. Där fyller han funktionen som arbetschef.

Favoritfasad: Grand Hôtel

Jan Aronsson

PRODUKTIONSCHEF

Jan  är produktionschef och började i företaget 1996, och är sedan 2015 en del av Simtunas företagsledning. Där fyller han funktionen som produktionschef för samtliga pågående projekt.

Favoritfasad: TV-huset