Simtuna certifierad enligt ISO 9001 och 14001

Simtuna fortsätter utvecklar sin verksamhet och arbetar samtidigt aktivt med miljö och kvalitet. Nu har företaget blivit godkänt och certifierat enligt ISO 9001 och 14001.

Som ett led att fortsätta att upprätthålla en hållbar struktur med fungerande arbetsprocesser och företagets mål när det gäller Miljö och Kvalitet, har nu Simtuna ISO-certifierats.

Simtuna har nu ett tydligt ledningssystem, vilket leder till en effektivare och mer medveten organisation och som i nästa steg till större affärsnytta både för företaget och kunder. Simtuna kommer att fokusera på uppsatta mål och tillgodose kundens behov med kvalitet, människa och miljö i fokus. Tydliga ansvarsområden och rutiner i företaget, innebär att företaget kan arbeta mer fokuserat och medvetet och på så sätt utveckla verksamheten ytterligare. 

För mer information, kontakta Mattias Widmark, Kvalitets- och Miljösamordnare (KMS), tel. 070-538 06 38.